Ongediertebestrijding

Professionele ongediertebestrijding

In scholen is het waarborgen van een veilige en hygiënische leeromgeving van het grootste belang. Ongedierte kan echter op elk moment een probleem worden, niet alleen de gezondheid van leerlingen en personeel in gevaar brengen, maar ook de infrastructuur van de school beschadigen. Daarom is de kwaliteit van de dienstverlening van de leverancier cruciaal.

Schoolinkoop streeft altijd naar de beste prijs- en kwaliteitsvoorwaarden en heeft een hoogwaardige leverancier gevonden om scholen te ondersteunen. Samen leggen we de focus op preventie door middel van nieuwe technologieën en duurzame oplossingen. Voorkomen is efficiënter dan bestrijden!

Onze Transparante Aanpak

  • Bij de implementatie wordt op elke locatie een nulmeting uitgevoerd.

  • Scholen ontvangen een gedetailleerd rapport van de nulmeting.

  • Op basis van de nulmeting wordt een plan van aanpak vastgesteld.

  • Het aantal jaarlijkse controles wordt bepaald door de nulmeting.
B5534BD4-8272-4A25-B948-C8D415C16E27Created with sketchtool.

Aanbesteding

Alle diensten worden professioneel ingekocht middels een aanbesteding. Na de aanbesteding begeleidt Schoolinkoop de implementatie en word je volledig ontzorgd met ons professionele contractmanagement.

Maatwerk

De ongediertebestrijder gebruikt een maatwerkaanpak per schoollocatie. Er wordt gestart met een inventarisatieronde, waarna de meest geschikte aanpak voor de situatie gekozen wordt. Gedurende het contract wordt constant gemonitord of dit nog steeds de beste aanpak is voor de specifieke situatie.

Inzicht

Dankzij de nul-meting heb je vanaf het begin af aan al inzicht in de kosten en tijdsbesteding voor ongediertebestrijding. Daarnaast let de leverancier tijdens de controles goed op eventuele gebreken aan het pand waardoor ongedierte binnen kan komen. Hij rapporteert hierover en repareert kleine gebreken direct.

Duurzaamheid

Schoolinkoop hecht veel waarde aan de duurzaamheid. We stellen strenge eisen aan het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, het wagenpark en het gebruikte materieel van de leverancier.

8929CEDB-E8D1-42F8-8A42-D69EB3584BD8Created with sketchtool.

Service

Je krijgt een vaste contactpersoon. Iedere gestelde vraag wordt opgevolgd tot je tevreden bent. Kom je er niet uit met de dienstverlener? Dan staat Schoolinkoop je bij tot het probleem opgelost is.

Prijs

De prijs wordt bepaald op basis van een uurtarief en tijdsbesteding per controle. Naar aanleiding van een nul-meting wordt het aantal controles per jaar vastgesteld. Zo is altijd duidelijk waarvoor je betaalt en krijg je een eerlijke en transparante prijs voor de ongediertebestrijding.

“Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen op basis van anticoagulantia (bloedverdunners) mag in de toekomst alleen in een strikt geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM) worden toegepast.”

– CTGB

Bron: CTGB (2018)

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn vereiste velden