Duurzaamheid

Collectief, duurzaam inkopen

De manier waarop we met mens, dier en planeet omgaan is een onderwerp waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. Om dit in de goede richting te sturen, hebben de Verenigde Naties een aantal duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) opgesteld. Ook Schoolinkoop probeert actief een bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelstellingen. Dit doen we zowel op ons eigen kantoor als bij de selectie van leveranciers voor onze collectieven.

Sustainable Development Goals Verenigde Natie, bron: United Nations
Sustainable Development Goals Verenigde Natie, bron: United Nations

Wat doet Schoolinkoop zelf op het gebied van duurzaamheid?

Schoolinkoop probeert haar eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dit doen we o.a. door:

 • Afvalscheiding: we scheiden restafval, papier/karton en PMD;
 • Volledig digitaal werken: we maken nauwelijks gebruik van printfaciliteiten en werken in de cloud;
 • Bezoeken: we proberen (auto)vervoer tot een minimum te beperken en geven de voorkeur aan telefonisch overleg of overleg via Microsoft Teams;
 • Disposables: we maken op ons kantoor geen gebruik van wegwerpbekers, -servies en -bestek.
 • Woon-werkverkeer: we gebruiken uitsluitend de fiets, het OV of elektrisch vervoer voor woon-werkverkeer.

Hoe wordt duurzaamheid meegenomen in de inkooptrajecten?

In alle inkooptrajecten gaat Schoolinkoop op zoek naar een leverancier die een bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit doen we door in onze inkooptrajecten strenge duurzaamheidseisen op te nemen. Daarnaast laten we leveranciers zelf hun extra toegevoegde waarde op dit gebied aantonen. Hier worden zij vervolgens door Schoolinkoop en een vertegenwoordiging van de deelnemende onderwijsinstellingen op beoordeeld.

Wat betekent dit in de praktijk?

Hoe Schoolinkoop en de leveranciers invulling geven aan deze doelstellingen, is afhankelijk van het product of de dienst die zijn leveren.

Kantoorartikelen

 • Alle leveringen zijn CO2-neutraal en uitgevoerd met eigen vervoer;
 • Tonercartridges worden opgehaald en gerecycled;
 • Uitgebreide Code of Ethics m.b.t. toeleveranciers gebaseerd op internationale Social Accountability 8000 normen;
 • Uitsluitend FSC-gecertificeerd papier;
 • Uitgebreid assortiment aan duurzaam geproduceerde artikelen.

Sanitaire producten

 • Uitsluitend FSC-gecertificeerd papier;
 • Dispensers en artikelen specifiek geselecteerd op beperkte milieu-impact;
 • Uitgebreid assortiment aan ecologische hygiëneproducten.

Afvalverwerking

 • Alle voertuigen lichter dan 3.500kg voldoen aan Euro VI emissiestandaard;
 • Alle voertuigen zwaarder dan 3.500kg voldoen aan Euro V emissiestandaard;
 • Afvalstromen blijven van ophalen tot en met verwerking gescheiden;
 • Breede ondersteuning voor het scheiden van alle afvalstromen;
 • Transparantie over land en plaats van verwerking afvalstromen, inclusief het recyclepercentage.
Veenman_Schoolinkoop

Multifunctionele printers

 • Inzet hybride en elektrische auto’s;
 • Zeer duurzame en zuinige machines en toebehoren;
 • Volledig hergebruik van al het verpakkingsmateriaal;
 • Stimuleren minder afdrukken;
 • Social return: stageplaatsen in heel het land.

Ongediertebestrijding

 • Geen gebruik van biociden of chemische middelen;
 • 95% van de gebruikte producten zijn herbruikbaar;
 • Inzet elektrisch vervoer;
 • Social return: inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Busvervoer

 • Wagenparken voldoen aan de hoogste normering op het gebied van uitstoot;
 • Minimalisering lege kilometers;
 • Chauffeurs zijn getraind op zuinig en milieubewust rijden;
 • Werken toe naar inzet elektrische touringcars;
 • Gebruik HVO-brandstof minimaliseert CO2-uitstoot.
Veenman_Schoolinkoop

Digitale schoolborden

 •  Levering en montage wordt uitgevoerd op hetzelfde moment en storingen worden zoveel mogelijk opgelost via het netwerk;
 • Oude schoolborden worden opnieuw ingezet of hergebruikt;
 • Veenman neutraliseert het stroomverbruik van de digitale schoolborden door bebossingsprojecten;
 • 99,9% van het verpakkingsmateriaal is recyclebaar;
 • Social return: Inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of zoeken naar stageplekken voor leerlingen.
Cloudwise_Schoolinkoop

ICT-Hardware

 • Vervoerbussen worden vervangen door hybride en volledige elektrische bussen;
 • Duurzaam en zuinig apparatuur;
 • Gescheiden inleveren, ophalen en recyclen van verpakkingsmateriaal;
 • Afgeschreven ICT-apparatuur worden opgeknapt en opgewaardeerd naar de huidige standaard;
 • Geven advies om duurzaam in te kopen;
 • Social return: banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toekomstige inkooptrajecten

Uiteraard zet Schoolinkoop zich bij toekomstige inkooptrajecten ook in om een duurzame oplossing te bieden. Wij besteden bij ieder inkooptraject aandacht aan de wijze van transport en productie, de omgang en situatie van toeleveranciers en het minimaliseren of vermijden van verpakkingsmateriaal. Hiermee wil Schoolinkoop haar bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Heb je vragen over hoe Schoolinkoop duurzaamheid in de praktijk brengt? Neem dan contact met ons op.