Extra gratis informatiesessies duurzame afvalverwerking

Afvalverwerking_Schoolinkoop
Extra gratis informatiesessies duurzame afvalverwerking

Op een eerste succesvolle informatiesessie organiseert Schoolinkoop een aantal nieuwe informatiesessies op verschillende locaties. Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over interne en externe afvalstromen en over de wijze waarop onderwijsinstellingen kunnen aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid.

De volgende onderwerpen komen tijdens de sessie aan bod:

 • Korte introductie Schoolinkoop en lopende initiatieven;
 • De staat van de afvalmarkt;
 • Collectief aanbesteden afvalverwerking voor PO en VO;
 • Duurzaamheidsdoelstellingen onderwijs;
 • Gedragsverandering bij leerlingen;
 • Bewustwordingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De bijeenkomsten zijn kleinschalig van opzet, zodat we met u in gesprek kunnen gaan over uw behoefte.

Datum, tijd, locatie
De bijeenkomst vindt plaats op verschillende data en op verschillende locaties, namelijk:

 • Dinsdag 5 maart – Regio Rotterdam (nog 4 plaatsen beschikbaar)
 • Woensdag 6 maart – Regio Utrecht (nog 4 plaatsen beschikbaar)
 • Dinsdag 12 maart – Regio Amsterdam (nog 2 plaatsen beschikbaar)
 • Woensdag 13 maart – Regio ‘s-Hertogenbosch (nog 1 plaats beschikbaar)
 • Donderdag 14 maart – Regio Zwolle/Apeldoorn (nog 2 plaatsen beschikbaar)

De informatiesessies duren van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Uiterlijk een week voor de informatiesessie worden de adresgegevens met u gedeeld.

Inschrijven
Deelname is uitsluitend mogelijk na inschrijving. Inschrijven kan via onderstaand formulier.