Inspiratieochtend Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen

Afvalverwerking
Inspiratieochtend Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen

Rijkswaterstaat nodigt medewerkers huisvesting en facilitair van scholen en inkooporganisaties van harte uit voor de inspiratieochtend ‘‘Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen’ op 18 juni aan de Croeselaan 15 in Utrecht. Schoolinkoop is één van de gastsprekers op deze bijeenkomst.

Voor veel scholen is het scheiden van afval in het kader van duurzaamheid en educatie een belangrijk thema. Het gescheiden laten ophalen van deze afvalstromen is toch vaak een probleem. Rijkwaterstaat helpt met het programma VANG Buitenshuis de kantoor-, winkel- en dienstensector (waaronder ook het onderwijs) om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt te halveren naar 1 miljoen ton. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

Aan de hand van inspirerende presentaties ziet u wat de mogelijkheden zijn van duurzame (gezamenlijke) aanbestedingen van gescheiden afval en welke invloed u kunt uitoefenen in deze trajecten. Ook krijgt u inzicht in welk effect circulaire inkoop heeft op de inzameling van afval en exploitatie van uw school. Wat zijn uw vragen en heeft u oplossingen die u wilt delen? U gaat naar huis met meer inzicht, contacten en inspiratie om invulling te geven aan duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor uw school!

Programma ‘Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen’

09.15 uur             Inloop

09.30 uur             Welkom door Sander van Leeuwen (Min van Infrastructuur & Waterstaat)

09.40 uur             Naar een goed afvalbeleid op scholen door Jacobine Meijer van RWS

Het programma VANG Buitenshuis helpt het onderwijs om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt te halveren. Waar liggen de kansen en uitdagingen?

10.00 uur             Circulair inkopen in 8 (snelle) stappen door Godard Croon van Copper8

Ontdek hoe circulair inkopen voor jouw inkooptrajecten kan werken. Godard Croon (mede auteur van het boek ‘Circulair inkopen in 8 stappen’) laat zien hoe je aan de slag kunt gaan met circulair inkopen in slechts 8 stappen en daarmee bijdraagt aan duurzame oplossingen.

10.25 uur             Praktijkervaringen

  • ‘Aandacht voor Afval’ door Marc van Herpen van Schoolinkoop
    Hoe een collectief inkooptraject aandacht creëert voor afval en de hele keten (van scholier tot afvalverwerker) in beweging brengt.

10.45 uur             Inspiratieronde

Afsluiting en aansluitend lunch

13.00  uur             Einde

  • Datum: Dinsdag 18 juni 2019
  • Tijd: 9.15-12.30 uur (inclusief lunch)
  • Locatie: Croeselaan 15, Utrecht

Aanmelden is mogelijk via deze website.