Invloed van inflatie op de aanbestedingsdrempel voor het onderwijs

aanbestedingsdrempel_Schoolinkoop
Invloed van inflatie op de aanbestedingsdrempel voor het onderwijs

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De aanbestedingsdrempel is het bedrag waarboven een aanbestedende dienst verplicht is om een Europese aanbestedingsprocedure te starten. Deze drempel is vastgesteld op Europees niveau en wordt regelmatig aangepast. In Nederland gelden de Europese drempelbedragen voor alle aanbestedende diensten, dus ook voor het onderwijs. Eén van de factoren die van invloed is op de aanbestedingsdrempel is inflatie. Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode. Als de inflatie stijgt, neemt ook het drempelbedrag toe. Dit betekent dat aanbestedende diensten meer ruimte hebben om opdrachten te verlenen zonder dat zij verplicht zijn om een Europese aanbestedingsprocedure te starten.

Drempelbedrag van belang voor meerdere partijen! 

Op dit moment bedraagt de Europese drempel voor werken in de sectoren onderwijs en cultuur 5.350.000 euro. Voor leveringen en diensten is de drempel 214.000 euro. Deze bedragen worden elke twee jaar aangepast aan de hand van de inflatie. Zo zijn de drempelbedragen per 1 januari 2022 aangepast.

Inflatie heeft dus direct invloed op de aanbestedingsdrempel in het onderwijs. Het is belangrijk om te beseffen dat de aanbestedingsdrempel niet alleen van belang is voor aanbestedende diensten, maar ook voor ondernemers die opdrachten willen binnenhalen. Ondernemers kunnen namelijk onder de drempelwaarde blijven om zo aanbestedingsprocedures te vermijden. Het verhogen van de drempelwaarde kan dus ook voordelig zijn voor ondernemers, omdat zij dan meer ruimte hebben om opdrachten te verwerven.

De Europese Commissie publiceert regelmatig de aangepaste drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Dit gebeurt in het Publicatieblad van de Europese Unie en is ook te vinden op de website van TenderNed, het platform voor aanbestedingen in Nederland. Hierdoor zijn aanbestedende diensten en ondernemers altijd op de hoogte van de meest actuele drempelbedragen.

Schoolinkoop, inkoop is ons vak! 

Ben jij benieuwd of jouw school aanbestedingsplichtig is voor een bepaald product? Neem dan contact op met Schoolinkoop, de specialist in het uitvoeren van Europese aanbestedingen in het onderwijs. Schoolinkoop voert al sinds 2012 Europese aanbestedingen uit voor het onderwijs en op dit moment lopen er zelfs 12 collectieven waar scholen zich bij aan kunnen sluiten. Lees hier meer over de werkwijze van Schoolinkoop!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]