Gunning aanbesteding sanitaire producten

sanitaire producten_schoolinkoop
Gunning aanbesteding sanitaire producten

Eind 2017 is de aanbesteding sanitaire producten afgerond. De opdracht is definitief gegund aan Initial B.V. Initial is direct na ingang van de overeenkomst begonnen met implementatie bij de deelnemers. Maar wat houdt zo’n implementatiefase eigenlijk in?

Implementatie sanitaire producten

Tijdens de implementatie zorgt Initial er voor dat uw onderwijsinstelling klaargemaakt wordt voor hun dienstverlening.

De volgende stappen worden door Initial genomen tijdens de implementatiefase:

Fase 1: Voorbereiden van de opdracht

 • Kick off meeting met de contactpersoon facilitair/sanitair;
 • Concept implementatieplan aanleveren aan de school;
 • Na de kick-off meeting wordt een inventarisatie ingepland.

Fase 2 Inventarisatie:

 • Volledige inventarisatie vindt plaats op iedere locatie;
  • Gewenste aantal dispensers;
  • Hangen de dispensers goed;
  • Locatie specifieke oplossingen aanbieden;
 • Goedkeuring op inventarisatieformulier door de verantwoordelijke op de school;
 • Implementatieplanning aanleveren, aangepast aan de wensen van de schoollocatie.

Fase 3 Demontage & montage:

 • Alle werkzaamheden vinden plaats in één bezoek per locatie;
 • Nieuw gemonteerde aantalen worden genoteerd per ruimte;
 • De dispensers worden compleet en gebruiksklaar opgeleverd;
 • Huidige leverancier wordt geïnformeerd over aflevering gedemonteerde dispensers. Afhandeling vindt plaats door Initial B.V.

Fase 4: Afronding montage & instructie schoonmaakmedewerkers:

 • Ruimtes worden opgeruimd achtergelaten en rommel wordt door Initial meegenomen;
 • De locatieverantwoordelijke wordt ingelicht over de ruimte, deze kan dan direct worden opgenomen in de volgende schoonmaakronde;
 • Schoonmaakmedewerkers worden ingelicht over het bijvullen van de dispensers;
 • Leveringsfrequentie en voorraad wordt bepaald.

Besparen op inkoop sanitaire producten

Sinds het contract met Initial bij een aantal scholen geïmplementeerd is, ontvangt Schoolinkoop positieve berichten over de besparingen die gerealiseerd worden naar aanleiding van de collectieve Europese aanbesteding.