Lyreco Standard FSC papier wordt volledig CO2-neutraal

Lyreco Standard FSC papier wordt volledig CO2-neutraal

Graag brengen we een artikel van Lyreco onder de aandacht. Het originele artikel lees je hier.

Lyreco, de wereldwijde distributeur van kantoorbenodigdheden en werkplekoplossingen, levert vanaf nu in de Benelux volledig CO2- neutraal Standard FSC papier. Daarmee speelt het bedrijf in op een groeiende en dwingende vraag van de klanten die oog hebben voor de gevolgen van hun handelen voor het milieu.

Tot nog toe kon de klant dankzij een aantal certificaten al weten of zijn papier afkomstig was van verantwoorde bosbouw. Die certificaten vertelden al veel over de manier waarop het papier tot stand was gekomen, maar niet over de hoeveelheid energie die het gehele proces van de productie had gekost. Want verantwoord geproduceerd papier is niet automatisch CO2-neutraal.

Papier dat wordt ingekocht in Brazilië of Indonesië, veroorzaakt een enorme hoeveelheid CO2-uitstoot omwille van het transport per schip. Bij transportafstanden van meer dan 1000 kilometer is het niet meer haalbaar om deze uitstoot te compenseren. Je moet dus voorkomen dat het papier deze afstanden aflegt. ” – Luk Gonnissen • Senior Product Manager Papier bij Lyreco Benelux

Lokaler werken
Door te kiezen voor een nabij gelegen papierfabriek, valt er een groot deel van het transport weg. Het hout dat nodig is voor de pulp om het Lyreco-papier Standard FSC te maken, wordt ingekocht bij 70 lokale bossen en houtplantages, die ieder op zich voldoen aan de richtlijnen voor verantwoorde bosbouw. De transportafstand van het hout naar de fabriek is daarmee teruggebracht tot 140 kilometer. Een enorme reductie, die direct merkbaar is in de hoeveelheid uitstoot. Er wordt dus enorm veel gedaan om de CO2-uitstoot tijdens de productie en het transport te beperken. Dit is erg goed gelukt: voor het gehele proces van de productie van een riem papier wordt slechts 1,01 kg CO2 uitgestoten. Het marktgemiddelde ligt met 4,99 kg bijna vijf keer zo hoog. Maar een klein restant CO2-uitstoot is onvermijdelijk.

Wij zijn er trots op dat we de uitstoot zo ver terug hebben kunnen dringen. Voor de resterende uitstoot blijft compensatie middels energiecertificaten noodzakelijk. Wij hebben gekozen voor een Nederlands biogasproject in Limburg en Noord-Brabant. Hier vindt de CO2-reductie plaats in een warmtekrachtcentrale die draait op biogas van nabijgelegen varkenshouderijen. ” – Luk Gonnissen • Senior Product Manager Papier bij Lyreco Benelux

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als deel van de bedrijfsstrategie
Onze processen binnen Lyreco waren al CO2-neutraal, omdat dit past binnen onze bedrijfsstrategie. Zo hebben we al geïnvesteerd in zonnepanelen, zuinige Ledverlichting en een groen wagenpark. Ons hele leveringstraject is CO2-neutraal is. Daarmee is Lyreco Benelux als one-stop-supplier uniek in de markt. We zijn ervan overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een integraal onderdeel is van elke bedrijfsstrategie. Een gedeelte daarvan is milieuzorg, en het verkleinen van de CO2-voetafdruk is daarbij essentieel. We doen dat niet alleen voor ons zelf, ook onze klanten moeten hiervan kunnen profiteren. ”- Sam Bosmans • Marketing Director Lyreco Benelux

Het CO2-neutrale papier wordt aangeboden aan dezelfde prijs als het klassieke Standard FSC papier. Lyreco ziet dit als een belangrijke investering in een schone en groene toekomst. Momenteel wordt dit papier dus geen premium-product. Iedere klant moet kunnen kiezen voor een milieubewust product. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Lyreco in een later stadium niet ook in de duurdere segmenten CO2-neutraal papier zal aanbieden.

We vinden niet dat je in het premiumsegment moet beginnen. Daarom de keuze om het Lyreco Standard FSC CO2-neutraal te certifiëren. ” – Sam Bosmans • Marketing Director Lyreco Benelux

Een product van Lyreco Benelux
Het CO2-neutrale papier is een lokaal product van Lyreco Benelux, maar er wordt internationaal met veel belangstelling naar gekeken. CO2-uitstoot is een mondiaal probleem. Over het terugdringen van die uitstoot zijn ook internationale afspraken gemaakt. Maar de manier waarop hiernaar gekeken wordt, verschilt per regio.

Omdat transport een grote veroorzaker is van uitstoot, is het onmogelijk om een product te maken dat over de hele wereld CO2-neutraal is. Er zal overal naar lokale oplossingen gekeken moeten worden.

Vanuit milieuoogpunt is het natuurlijk een wens dat ieder continent geheel kan voorzien in zijn eigen
grondstoffen. Historisch gezien doet Europa dat niet, wij importeren heel veel uit andere delen van de wereld. Dat is het mooie van dit product: door met lokale grondstoffen te werken, hebben we een groot deel van de reductie weten te realiseren. Hier mogen we als Benelux best trots op zijn. ” – Luk Gonnissen • Senior Product Manager Papier bij Lyreco Benelux

Lyreco biedt trouwens over de gehele breedte van zijn assortiment groene alternatieven zodat klanten altijd bewust kunnen kiezen voor een kleinere ecologische voetafdruk, van product tot levering.