Preventieve ongediertebestrijding heeft vele voordelen!

preventieve ongediertebestrijding-Schoolinkoop
Preventieve ongediertebestrijding heeft vele voordelen!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Koude en grillige dagen, dat betekent dat ongedierte op de loer ligt. De meeste hebben er op dit moment nog geen last van. Echter verreist het veel tijd en energie om ongedierte te verdrijven op het moment dat ze het pand al binnen gedrongen zijn. Daarom zegt men natuurlijk ‘voorkomen is beter dan genezen’. Preventieve ongediertebestrijding is de manier om ongedierte te voorkomen!

Wat is voordeliger, voorkomen of genezen?

Preventieve ongediertebestrijding kost tijd en geld. Ten eerste loopt een expert het gebouw door om te controleren op risico’s . Gedurende de controle worden bepaalde ruimtes zoals de kantine(s) en de opslagruimtes nader onderzocht. Waarom zijn deze ruimtes nou zo speciaal? Dat komt omdat ongedierte zoekt naar een warme en droge ruimte waar het ook voorzien wordt van wat te knabbelen. Dit kan voedsel zijn, maar ook bedrading en meubilair wordt door deze dieren voor iets lekkers aangezien.

Aan de hand van het locatiebezoek stelt de expert een rapportage op. Hierin staat het volgende:

  • Denk aan hygiëne, omgevingsfactoren, menselijke gedragingen etc.
  • Een risicomatrix op basis van de geconstateerde overlast en risico’s;
  • Aanbevelingen en te nemen maatregelen om de (eventuele) overlast te doen afnemen en onder controle te houden
Is het al te laat?

Zoals eerder geconstateerd kost het implementeren van preventieve ongediertebestrijding tijd en geld. Correctieve bestrijding, waarbij een bestaand ongedierteprobleem wordt aangepakt, kost echter nog veel meer tijd en geld. Je bent dan dus eigenlijk te laat. Op dat moment moet er snel geschakeld worden, waar veel mankracht en tijd in gestoken wordt. Deze spoedsituatie wordt ervaren als een stressvolle periode, waardoor andere activiteiten op een lager pitje worden gezet.

Door ongedierte te voorkomen kan tijd efficiënt en effectief gebruikt worden en daarbij borg je een veilige en schone werk- en leeromgeving.

Wil jij meer weten over dit onderwerp of ben jij geïnteresseerd in een locatiebezoek? Neem dan contact op met Schoolinkoop door te bellen naar +31 73 888 53 08 of door te mailen naar info@dev.schoolinkoop.nl.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]