MyRenewi: Jouw sleutel tot optimaal afvalbeheer

MyRenewi_Schoolinkoop
MyRenewi: Jouw sleutel tot optimaal afvalbeheer

In een tijd waarin duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, is het essentieel voor organisaties om hun afvalbeheer en duurzaamheidsinspanningen te meten en te verbeteren. Voor scholen die deelnemen aan het collectief voor afvalverwerking biedt het MyRenewi Portal een krachtig hulpmiddel om dit te bereiken.

Volledig inzicht voor duurzaamheidsrapportage

Via MyRenewi kunnen scholen niet alleen hun afvalprestaties in real-time volgen, maar ook cruciale duurzaamheidsresultaten inzien, zoals scheidingspercentages van afval en vermeden CO2-uitstoot. Deze cijfers vormen niet alleen waardevolle gegevens voor interne evaluatie, maar kunnen ook worden gebruikt om de duurzame reputatie van de school te versterken via de website, sociale media of nieuwsbrieven.

Dienstverlening 24/7 toegankelijk

Het Renewi Portal biedt scholen 24/7 toegang tot hun afvalbeheer. Hiermee kunnen zij verschillende aspecten van hun afvalbeheer eenvoudig beheren, waaronder:

  • Het aanvragen, bestellen en wisselen van containers.
  • Interactieve rapportages voor diepgaand inzicht.MyRenewi_Schoolinkoop
  • Het bekijken en beheren van facturen voor een overzichtelijke financiële administratie.
  • Het stellen van vragen over de dienstverlening.
  • Het ontvangen van real-time feedback over aanvragen via de portal.
  • Het digitaal raadplegen van persoonlijke informatie, documenten, containeroverzichten en servicekalenders.
Gebruikersbeheer voor optimaal gemak

MyRenewi biedt diverse permissiesets op basis van gebruikersrollen, zoals operationeel en financieel gerelateerd. Bovendien kan toegang worden gekoppeld aan specifieke locaties op basis van verantwoordelijkheid. Dit stelt scholen in staat om prestaties te vergelijken en benchmarking toe te passen.

Flexibel beheer van ledigingen

Tevens biedt MyRenewi de flexibiliteit om ledigingen aan te passen aan specifieke behoeften, zoals schoolvakanties en activiteiten. Hierdoor kunnen scholen ledigingen plannen op basis van veranderende omstandigheden.

Rapportages binnen handbereik

Renewi biedt uitgebreide managementrapportages via de online MyRenewi portal. Met een persoonlijke inlogcode hebben bevoegde personen binnen deelnemende scholen altijd toegang tot cruciale informatie over hun afvalbeheer.

In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, biedt MyRenewi scholen een krachtig instrument om hun afvalbeheer te optimaliseren, kosten te besparen en bij te dragen aan een schonere planeet. Voor meer informatie over MyRenewi, neem contact op met het dienstverleningsteam van Renewi via dienstverlening@renewi.nl of stuur een e-mail naar info@dev.schoolinkoop.nl. Samen kunnen we werken aan een duurzame toekomst.