Samenwerking Schoolinkoop en Lyreco

Samenwerking Schoolinkoop en Lyreco

Op dinsdag 14 januari 2020 ondertekenden Michell Stolk (Lyreco Benelux) en Marc van Herpen (Schoolinkoop) in het bijzijn van Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) een samenwerkingsovereenkomst in de Nederlandse ambassade in Brussel.  De ondertekening maakt deel uit van een handelsmissie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij Nederlandse bedrijven bijgestaan door Sigrid Kaag (minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken) zich in België presenteren.

De samenwerkingsovereenkomst biedt Nederlandse en Belgische scholen de mogelijkheid om aan te sluiten bij het collectief voor de inkoop van kantoorartikelen om zo gebruik te maken van gunstige prijsvoering en voorwaarden. Schoolinkoop heeft een partnerschap met Lyreco Benelux (gevestigd in Berchem, België) voor de levering van kantoorartikelen voor onderwijsinstellingen vanuit hun distributiecentrum in Vottem, nabij Luik. Schoolinkoop (gevestigd in ’s-Hertogenbosch) verzorgt samen met haar onderwijspartners de facilitaire inkoop van ruim vijfhonderd Nederlandse scholen in het primaire- en voortgezet onderwijs. Middels deze samenwerking slaan Schoolinkoop en Lyreco hun vleugels verder uit om in de Benelux en op termijn ook Europees hun diensten en producten voor scholen tegen gunstige collectieve prijsvoorwaarden aan te bieden.

Uitnodiging
Schoolinkoop en Lyreco nodigen u van harte uit om deze feestelijke gebeurtenis op 18 juni 2020 met ons te vieren in het distributiecentrum van Lyreco in Luik. Wij maken hier samen met u een prachtige dag van.

Viert u dit met ons mee? Meld u dan vrijblijvend aan via onderstaand formulier!

Geen velden gevonden.